Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Vlaanderen Podcast


May 27, 2019

Dr. Koen Stein is zot van dino's en wil er echt alles over te weten komen. Wat er zo fascinerend aan is, vertelt hij aan Soe Nsuki.