Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Vlaanderen Podcast


May 27, 2019

Neuroloog Steven Laureys bestudeert de effecten van meditatie op de hersenen. Hiervoor plaatste hij onder meer het brein van meditatie-expert en boeddhistische monnik, Matthieu Ricard onder zijn scanner. De resultaten waren ronduit spectaculair: Ricard wist zijn gedachtestroom vrijwillig nagenoeg helemaal te controleren. Wat dat voor jou en mij betekent, vertelt hij aan Soe Nsuki.