Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Vlaanderen Podcast


Dec 5, 2018

Meertalige leerlingen doen het vaak niet goed op school. Is dat omdàt ze meertalig zijn? Waarom kunnen ze blijkbaar ook slechter rekenen? Het debat over of kinderen enkel Nederlands mogen spreken op school, verloopt soms heel emotioneel. Onderwijssocioloog Orhan Agirdag brengt rust: hij zoekt met facts en figures uit wat er aan de hand is.

Krijg je niet genoeg van al die gratis kennis? Vergeet je dan vooral niet te abonneren!