Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Vlaanderen Podcast


Jun 26, 2018

De vraag lijkt wel sarcastisch. Voor het milieu is het toch bij voorbaat beter om onverpakt voedsel te kopen? Professor Devlieghere en andere experts levensmiddelconservering denken nochtans van niet. Want, wat als nu al die verpakkingen voedselverspilling tegengaan?

Krijg je niet genoeg van al die gratis kennis? Vergeet je dan vooral niet te abonneren!