Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Vlaanderen Podcast


Nov 13, 2018

De democratie krijgt het zwaar te verduren: massamigratie, klimaatveranderingen, economische crisissen,... Er wordt veel gepalaverd en structurele oplossingen lijken zelden voor handen. Zou één sterke leidersfiguur het niet beter doen? UGent-historicus Bruno De Wever gaat na of dergelijke figuren een goed alternatief zijn voor het trage democratische proces met eindeloos veel checks en balances. Kan een dictator de wereld redden?

Krijg je niet genoeg van al die gratis kennis? Vergeet je dan vooral niet te abonneren!